Nu finns Uddevalla på TripAdvisor med en sida som vi tillsammans med Uddevalla Turism AB administrerar. Sidan är under uppbyggnad och kommer, utöver svenska, även finnas på norska, danska, tyska, holländska och engelska.

Det kommer även gå kampanjer på våra största marknader, Sverige, Norge och Tyskland, med banners som leder in på vår sida.

Sidan hittar du här >>

Tripadvisor