Bättre upplevelser och hållbar utveckling!

Swedish Welcome erbjuder en utvecklings-metod för turismaktörer. Metoden tar hänsyn till kvalitet och värdskap, samt ekologisk, ekonomisk och social utveckling. Genom rådgivning via auktoriserade rådgivare kan verksamhetsledare identifiera sina verksamheters styrkor och förbättrings-områden.

Turismverksamheter som är intresserad av att delta i rådgivning via Swedish Welcome är välkomna att kontakta regionens rådgivare för mer information.

Mer info hittar du här >>

Swedish Welcome