Vision

”Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän”

Destination Uddevalla – ett nätverk för alla inom turismnäringen i Uddevalla kommun

Vårt uppdrag är att utveckla och medverka till hållbara reseanledningar med kvalitet och stärka attraktionskraften för Uddevalla.

Genom samverkan ska Destination Uddevalla positionera Uddevalla som hjärtat i Bohuslän. Destination Uddevalla har som uppgift att marknadsföra Uddevalla samt att utveckla och stärka varumärket och besöksnäringen i området.

Genom att profilera sig som en plats med fokus på natur, idrott, mat, kultur och en maritim profil, där vi ska erbjuda ett brett utbud, samt bli tydligare på att vi är året-runt-öppet, ska Uddevalla stärka sin plats som hjärtat i Bohuslän.

Växer vi så växer Uddevalla

Destination Uddevalla ska verka för att öka antalet hållbara reseanledningar med kvalitet och stärka attraktionskraften för Uddevalla året om.

Destination Uddevalla arbetar för att öka den turistekonomiska omsättningen, skapa förutsättningar för tillväxt och öka sysselsättningsgraden inom besöksnäringen.

Uddevalla ska vara den självklara utgångspunkten för reseanledningar i Bohuslän nu och i framtiden.

Gemensamt budskap

Med gemensam kraft skapar vi ett starkt varumärke!

När vi kommunicerar en gemensam bild av destinationen blir vi tydligare och ökar vår attraktionskraft, som skapar fler besök.

En förutsättning för ekonomisk lönsamhet, tillväxt och fler arbetstillfällen inom besöksnäringen.

Tillsammans bygger vi en attraktiv destination.

Vill du som företagare i Uddevalla kommun ta del av vår kommunikationsguide är det bara att maila oss. Se kontaktuppgifter på länken nedan.

« Tillbaka | Kontakta oss