Foto: Lars-Gunnar Hallsten

Destination Uddevalla arbetar för att stärka varumärket och utveckla besöksnäringen i Uddevalla kommun. Vi marknadsför Uddevalla i syfte att öka antalet besökare och skapa tillväxt som ger nya spännande arbetstillfällen. Genom utmärkelsen Årets Turismföretagare uppmärksammar vi därför varje år den verksamhet som bäst levandegör kommunens turism.

Årets Turismföretagare skall:
– Genom sina idéer och sitt arbete utveckla turismnäringen i Uddevalla.
– Genom gott värdskap och entreprenörskap fungera som en förebild och ambassadör för andra.
– Genom att vara extra kreativ och nytänkande tillföra turismnäringen nya dimensioner.
– Genom samverkan med andra bidra till att skapa en vi-anda inom turismnäringen.

Vem som helst kan nominera sin favorit till utmärkelsen. En jury bestående av medlemmar från Destination Uddevallas styrelse utser vinnaren som får sitt pris under Uddevalla WaterWeek, 1 juli i museiparken.

Motivera varför du anser att just det här företaget skall vinna. Maila din nominering till nominering@destinationuddevalla.com senast 15 juni.

7 Dest UA
Foto: Lars-Gunnar Hallsten