Öka din förmåga att skapa tillväxt och lönsamhet med ett tidseffektivt, engagerande och roligt företagsspel.

Vad är det som gör vissa företag mer framgångsrika än andra? Vad skapar lönsamhet? Vad skapar kundnöjdhet? Att skapa en ekonomiskt hållbar lönsamhet i verksamheten kan vara en utmaning.

INSPIRATOR riktar sig till dig som har eller behöver ha en helhetssyn över en verksamhet och som vill utveckla din kompetens inom affärsmannaskap.

Läs mer och anmäl dig på inspirator.biz

Inspirator