Välkommen till en förmiddag med inspiration, information och diskussion! Den 11 mars bjuder vi på föreläsning av Yvonne Ingman i samband med vår stämma.

Plats: Hotell Carlia, pelarsalen

Tid: 11 mars, kl. 9.30

9.30 Kaffe och mingel

10.00 Guiden till Bohuslän – den nya varumärkesplattformen

10.30 Föreläsning med Yvonne Ingman, vice vd och näringspolitisk chef för Svensk Handel – ”Besökarna en växande kundgrupp för shoppingen – i Sverige och i Uddevalla!”

11.30 Ordinarie stämma för medlemmar i Destination Uddevalla

12.30 Lunch för medlemmar i Destination Uddevalla

Meddela senast 7 mars om du kommer samt om du som medlem väljer att stanna på lunch. Anmäl dig via info@destinationuddevalla.com

Hjärtligt välkomna!

Destination Uddevalla