I samband med vår årsstämma för Destination Uddevalla, 10 mars, bjuder vi in alla företag inom besöksnäringen i Uddevalla för att ta del av vikten av ett gott värdskap och trenderna inom besöksnäringen.
Välkommen till en eftermiddag med inspiration, information och diskussion!

Plats Benders, Kärrastrandvägen 119
Tid Tisdagen 10 mars, kl. 12.00

12:00 Lunch för medlemmar i Destination Uddevalla
Ta chansen att träffa och prata med andra medlemsföretag i Destination Uddevalla! Den gemensamma lunchen serveras på Restaurang Kärranäs.

13:00 Ordinarie stämma för medlemmar i Destination Uddevalla
Innan stämman tar vid finns plats för diskussion och frågor. Förbered gärna frågor och ta med er.

13.30 Framtidens besöksservice
Annelie Nithander, Turistchef vid Destination Uddevalla, inleder med en presentation av Destination Uddevalla och trenderna inom besöksnäringen.

14:00 Turistrådet Västsverige
Fredrik Lindén, vd Turistrådet Västsverige om Turistrådets arbete och tankar kring besöksnäringen i regionen.

14:30 Paus & fika

14:45 Maria Comstedt – värdskap
Vi har bjudit in Maria Comstedt som är född skaraborgare men som de senaste 26 åren har bott och verkat i Örebro. Maria är företagare, projektledare och föreläsare inom värdskap, bemötande, ledarskap, projektledning och plats-marknadsföring och har tidigare varit turistchef i Örebro.
Maria kommer att berätta om hur man konkret kan praktisera värdskap i den egna verksamheten – tips och råd!

16.00 Vi avslutar dagen!

Anmälan gör du senast 6 mars till info@destinationuddevalla.com
*Meddela om du vill delta under lunchen (gäller endast medlemmar i Destination Uddevalla).

Maria