Destination Uddevalla är initiativtagare till ett nytt sponsorprojekt med syfte att ge ekonomiskt stöd till lokala evenemang i Uddevalla. Genom att köpa en pin för 100 kr bidrar man till en mer levande stad och blir en stolt ambassadör för av Uddevalla – hjärtat i Bohuslän. Inför 2015 finns det 20 000 kr som ska delas ut till ett eller flera lokala evenemang. Det är nu dags att ansöka om detta.

Kriterier för att kunna få evenemangsstödet 2015

– Ett evenemang som är öppet för alla
– Det ska genomföras i Uddevalla Kommun (innanför kommungränsen)
– Det ska genomföras under 2015
– Det ska inte vara något befintligt, etablerat evenemang

Vilket eller vilka evenemang som får ekonomiskt stöd beslutas av varumärkesgruppen Uddevalla, som drivs av Uddevalla kommun tillsammans med ett flertal lokala representanter från föreningar och organisationer, däribland Destination Uddevalla. Ansökan om stöd ska lämnas in till Destination Uddevalla senast 31/1 2015, därefter utser ovan representanter en eller flera förmånstagare som kommer att meddelas i februari månad 2015. Skicka er ansökan till info@destinationuddevalla.com och lämna en utförlig beskrivning av ert arrangemang samt hur ni tänkt använda pengarna.

Bakgrund

För ca ett och ett halvt år sedan presenterades varumärket för platsen Uddevalla och symbolen ”Hjärtat i Bohuslän”. Nu tar vi det ett steg vidare och låter alla Uddevallabor som vill, vara med i varumärkesarbetet och stärka Uddevalla som stad. Vi vill att fler ska känna stolthet och framtidstro och att vi alla ska visa ett gott värdskap till våra gäster. Vi ser gärna att det blir fler attraktiva event som främjar turismen här i Uddevalla.
Det blå hjärtat säljs under 2014 och kommer att sponsra events under 2015.

Det finns fortfarande chans att köpa pins – stöd vår stad genom att köpa en hjärta-pin! För 100 kr är du med och bidrar till sponsring av framtida evenemang i Uddevalla. Nu kan ni som företag beställa pins och ge till anställda eller kunder! Kontakta oss på Destination Uddevalla!