Destination Uddevalla är initiativtagare till ett nytt sponsorprojekt med syfte att ge ekonomiskt stöd till lokala evenemang i Uddevalla. Genom att köpa en pin för 100 kr bidrar man till en mer levande stad och blir en stolt ambassadör för Uddevalla – hjärtat i Bohuslän.

Alla pengar går oavkortat till ett eller flera lokala evenemang. Vilket eller vilka evenemang som får ekonomiskt stöd beslutas av varumärkesgruppen Uddevalla, som leds av Ann-Louise Öhrn, Informationschef vid Uddevalla Kommun och ett flertal lokala representanter från föreningar och organisationer.

För ett år sedan presenterades varumärket Uddevalla och vår slogan ”Hjärtat i Bohuslän” Nu tar vi det ett steg vidare och låter alla Uddevallabor som vill, vara med i varumärkesarbetet och stärka Uddevalla som stad.

Vi vill att fler ska känna stolthet och framtidstro och att vi alla ska visa ett gott värdskap till våra gäster. Vi ser gärna att det blir fler attraktiva event som främjar turismen här i Uddevalla.

Det blå hjärtat säljs under 2014 och kommer att sponsra events 2015. Under hösten kommer mer information kring hur man ansöker om ekonomiskt stöd.

Pinsen finns att köpa på Uddevalla Turistbyrå på TORP vid Rusta, eller kontakta oss på Destination Uddevalla för möjlighet att köpa dem på vårt kontor i Södra Hamnen 2 i centrum.

Bli en stolt ambassadör, köp en pin!