Ett stort GRATTIS till Annette Hansson, Lane Loge, som tilldelas utmärkelsen Årets Turismföretagare 2017.

Juryns motivering:
Annette Hansson innehar en målmedvetenhet av sällan skådat slag. Genom kreativitet och nytänkande har verksamheten skapats, utvecklats och utgör därigenom en stark reseanledning till Uddevalla. Hon är en entreprenör med stort hjärta som brinner för gästen och därtill ambassadör för destinationen, som genom gott värdskap är en förebild för andra med engagemang som smittar av sig. Lane Loge är en känd plats och ett starkt varumärke som synliggjort Uddevalla som besöksmål och med tydlighet bidragit till destinationens attraktionskraft. På Lane Loge är kommunens turism klart levandegjord.

Utmärkelsen delades ut av ordförande Joachim Lindroth och verksamhetsledare Roger Salomonsson under Företagarna Uddevalla och Destination Uddevallas gemensamma julbord den 30 november.

2017-11-30 20.55.27_2