I dagsläget ser vårt medlemsregister ut så här. I morgon hoppas vi att ditt företag finns med på listan!

Destination Uddevalla skall utveckla varumärket Uddevalla och skapa fler reseanledningar samt samverka med övrig turismnäring i Bohuslän, positionera Uddevalla som ett maritimt center i Sverige med internationell status.