Pågående Leaderprojekt

Gustafsberg – Platsens berättelser
Gustafsberg i Uddevalla har en anrik historia som verkligen förtjänar att lyftas fram. För att väcka besökares nyfikenhet och intresse och öka antalet besökare så kommer vi i projektet Gustafsberg – Platsens berättelser ta ett helhetsgrepp kring att tydligare kommunicera platsen.

Projektet möjliggörs då Leader Södra Bohuslän beviljat 725 304 kronor för att arbeta med att ta fram information om den mångfacetterade historian för att sen marknadsföra platsen genom berättelser och skyltar. Ett ökat besöksunderlag är förutsättningsskapande för företagen i området och dess utveckling.

Gustafsberg förvaltas av Gustafsbergsstiftelsen men projektet drivs av Destination Uddevalla.

Challenger Uddevalla – en utveckling mot fler målgrupper
Challenger Uddevalla – en utveckling mot fler målgrupper är precis som namnet avslöjar, en utveckling av det så lyckade leaderprojektet Challenger Uddevalla.

Det ursprungliga Challenger Uddevalla syftade till att utveckla, marknadsföra och exponera nio olika idrottsarrangemang, motions- och upplevelselopp i Uddevalla med omnejd. Satsningen har lett till oväntat stor uppslutning med goda effekter i besöksnäringen, men vi har också sett att det finns målgrupper där vi ännu inte nått fram fullt ut.

En vidareutveckling har beviljats av Leader Södra Bohuslän om 274 353 kr för att genom projektet nå fler barn, unga, kvinnor och utlandsfödda. På så vis attrahera även hela familjer att deltaga vilket leder till stora vinster för näringslivet och besöksnäringen då man i större utsträckning stannar för att bo, äta, shoppa eller hitta på andra aktiviteter i Uddevalla.