_________________________________________________________________________

Insamling för Syrian Horse i mål

Nu har 162 500 kronor samlats in vilket innebär att Uddevalla kommun kan köpa skulpturen av konstnären Mohannad Soleiman. Syrian Horse hyrs under ett år av Uddevalla kommun, som har erbjudits att köpa skulpturen för 200 000 kronor. En större del av hyreskostnaden kan räknas av så att slutpriset hamnar på 162 500 kronor – samma summa som insamlingen nu har nått upp till. Uddevalla Energi gick in och bidrog med en krona för varje skänkt krona från den 17 september, och med deras tillskott är nu målet nått. Pengarna kommer vid årsskiftet att överföras till Uddevalla kommun, för inköp av Syrian Horse.

En julklapp till alla Uddevallabor!

Ett stort TACK riktas till alla som engagerat sig och bidragit till insamlingen.

20181210

Bakgrund
Den nya skulpturen Syrian Horse som står placerad vid Skeppsviken nära Hästepallarna i Uddevalla har omfamnats och välkomnats av många invånare. Syrian Horse hyrs under ett år av Uddevalla kommun. Nu görs en insamling med målet att kunna ha kvar skulpturen permanent.

Syrisk Häst, Foto: Robert Höög
Syrian Horse, Foto: Robert Höög

Initiativet till insamlingen kommer från Uddevallabon Kiomars Heydar, och insamlingen sköts av Destination Uddevalla ihop med Uddevalla Näringsliv. Målet är att köpa skulpturen av konstnären Mohannad Solaiman. Priset för Syrian Horse har varit 300 000 kronor, men Uddevalla kommun har erbjudits möjlighet att köpa skulpturen för 200 000 kronor, eftersom konstnären tycker att Syrian Horse hamnat på en så fantastisk plats.

– Ett så positivt gensvar som skulpturen Syrian Horse fått och med det värde som den offentliga konsten tillför platsen, så vill vi självklart stötta insamlingen, säger Roger Salomonsson på Destination Uddevalla.

– Att vi alla, privatpersoner och näringsliv kan vara med och bidra, bygger en stolthet i Uddevalla, säger Alexander Rahm på Uddevalla Näringsliv.

– Vi har idag inga avsatta pengar i vår budget för att köpa Syrian Horse. Men vi är väldigt tacksamma för det stora engagemanget från invånarna – det finns ett stort intresse för att bevara Syrian Horse här i Uddevalla. Det är grunden till denna insamling, säger Carl Casimir, kommunantikvarie i Uddevalla kommun.

Insamlingen kommer att pågå till 31 december 2018. När insamlingen är avslutad, kommer pengarna att överföras till Uddevalla kommun för inköp av Syrian Horse.

Vill du bidra till insamlingen för Syrian Horse?

Insättning görs på bankgiro avslutat eller swisha på avslutat (Insamling skulptur Syrisk Häst)

Alla bidrag är välkomna, stora som små.

Mer information om Syrian Horse >>

Om den insamlade summan överstiger priset för skulpturen kommer överskjutande medel gå till Stiftelsen Bohusläns museum för fritt förfogande inom området konst i Uddevalla.

Skulle köpet av skulpturen av någon oförutsedd anledning (force majeure) inte kunna genomföras, ska de insamlade pengarna rekvireras av Stiftelsen Bohusläns museum för fritt förfogande inom området konst i Uddevalla.

Kontaktuppgifter Uddevalla kommun:
Kommunen@uddevalla.se
Telefon: 0522-69 60 00

Kontaktuppgifter Uddevalla Näringsliv >>

Kontaktuppgifter Destination Uddevalla >>